We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X
      

Formularz kontaktowy


Formularz kontaktowy
Firma *
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail *
Treść *
* - pole obowiązkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż: 1.Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Polaqua Group Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ulicy Sycowskiej 45. 2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji marketingowej, realizacji zamówień, realizacji przepisów prawa podatkowego, odchodzenia lub odpierania roszczeń reklamacyjnych na podstawie art. 6 RODO ust.1 lit a, b, c, f. 3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uwarunkowany w stosunku do asortymentu. Okres przechowywania może wynosić nawet do 10 lat (prawo gwarancyjne / odparcie roszczenia). 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, podmioty realizujące zamówienie oraz inne podmioty wspierające administratora na podstawie stworzonych umów powierzenia. 5.Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia. 9.Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Polaqua Group Sp. J. w celu: a. Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. b. Otrzymywanie informacji handlowych telefonicznie.